Meliseptol® Foam pure sprei
Meliseptol® Foam pure sprei

MELISEPTOL Foam Pure Spray, 750ml
tk
9,79 €
Laos

Toote otstarve

Kiiretoimeline alkoholil põhinev desinfektant. Toimib 1 minutiga. Lõhnaainevaba. Värvitu. Kasutusvalmis.

Tundlike pindadega meditsiiniseadmete desinfitseerimiseks (nt ultraheliandurid, läbivaatustoolid, haigevoodid, ruumide sisustus).

Toimib bakteritesse (sh tuberkuloositekitajatesse), seentesse (fungi), ümbrisega viirustesse (sh. B- ja C-hepatiidi ning linnugripp A viirus), rota-, polüoom- ja noroviirustesse.Täpsemad ekspositsiooniajad toodud kasutusjuhendis.


Kasutusjuhised

Kandke kaitsekindaid. Lülitage elektriseadmed välja ja eemaldage pistik vooluvõrgust. Järgige käsitsemisjuhiseid tuleohtlike vedelike kohta. Pühkige pinnad ühekordselt kasutatava pabersalvrätiga, millele on eelnevalt pihustatud Meliseptol Foam pure vahtu. Raskesti ligipääsetavatele pindadele võib vahtu otse peale pihustada.Ärge pihustage vahendit seadmete avadesse. Silmaga nähtavalt puhtaid pindu puhastatakse ja desinfitseeritakse ühekorraga. Enne seadmete uuesti kasutamist laske pindadel täielikult ära kuivada. Lugege põhjalikku kasutusjuhendit.


Koostis / materjal

100g lahust sisaldab: 17 g propaan-1-ooli, 0.23 g didetsüüldimetüülammooniumkloriidi (toimeained), abiained:  < 5% mitteioonseid surfaktante, puhastatud vesi. Aldehüüdivaba. Lõhnaainevaba. Värvitu.

 

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Ärritav. Silmade kahjustamise tõsine oht. Aurud võivad põhjustada uimasust ja peapööritust. Vältida kokkupuudet nahaga. Silma sattumise korral loputage kohe rohke veega ja pöörduge arsti poole.

Jäätmekäitlus: vt. ohutuskaardilt. Kanda kaitseprille/kaitsemaski. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

 

Säilitustingimused

Hoida temperatuuril +5…25 °C.

Soovitame tutvuda ka nende toodetega
Viimati vaatasite neid tooteid