KLIENDI ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Veebipoe pood.bbraun.ee isikuandmete vastutav töötleja on B. Braun Medical OÜ (edaspidi nimetatud ka kui Müüja) (registrikood 10000515) asukohaga Pilvetee tn. 8, 12618 Tallinn, tel 6771200 ja e-kiri: pood@bbraun.ee.

Müüjal on õigus töödelda kliendi poolt esitatud isikuandmeid ja ostude andmeid kooskõlas kehtivate õigusaktidega ulatuses, mis on vajalik eelkõige kliendi poolt e-poes esitatud tellimuse täitmiseks.

Vastutav töötleja on määranud andmekaitsespetsialisti, kelle kontaktandmed on: tel 6771205 ja e-kiri: andmekaitse.ee@bbraun.com

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

 • Ees-ja perekonnanimi;
 • Telefoninumber;
 • E-posti aadress;
 • Kauba kohaletoimetamise aadress;
 • Pangakonto number;
 • Isikukood
 • Kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu)

Isikuandmete töötlemise eesmärk

 • kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks
 • ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks
 • isikukoodi kasutatakse meditsiiniseadme kaardi alusel Haigekassa poolt kompenseeritavate toodete ostmisel
 • pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks
 • kaupade ja teenuste osutamisega seonduvate küsimuste lahendamiseks

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.
Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

Kliendil on kohustus loetletud isikuandmed esitada. Isikuandmete esitamata jätmisel ei ole kliendil võimalik Müüjaga lepingut sõlmida ja Müüja ei saa täita juriidilisi kohustusi.

Vastuvõtjad kellele isikuandmed edastatakse

Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress.

Müüja võib kliendi isikuandmete töötlemisel kasutada kolmandast isikust teenusepakkujaid, kes osutavad Müüjale vajalikke teenuseid (näiteks veebipoe arendus, andmemajutus, inkassoteenused jne). Kõigi kolmandatest isikutest teenusepakkujatega, kellele Müüja isikuandmeid edastab, on sõlmitud lepingud isikuandmete kaitse ja edastatava teabe konfidentsiaalsena hoidmise kohta. Kolmandatest isikutest teenusepakkujatega on võimalik tutvuda edastades vastavasisulise avalduse B. Braun Medical OÜ andmekaitsespetsialistile andmekaitse.ee@bbraun.com

Maksete teostamiseks e-poes edastab müüja vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

Turvalisus ja andmetele ligipääs

Isikuandmeid hoitakse B. Brauni serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil.
Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine ja nõusoleku tagasivõtmine

Kliendil on igal ajal õigus saada Müüjalt enda kohta käivaid isikuandmeid, nõuda kliendi isikuandmete parandamist ja ülekandmist ning isikuandmete töötlemise lõpetamist. Taotlused Müüja poolt kogutud andmetega tutvumiseks palume esitada elektrooniliselt B. Braun Medical OÜ andmekaitsespetsialistile e-posti teel andmekaitse.ee@bbraun.com.

Eesmärgiga tagada isikuandmete töötlemise turvalisus, peab kliendi taotlus olema digitaalselt allkirjastatud. Müüjal on õigus jätta kliendi taotlus rahuldamata, kui kliendi isikusamasust ei ole võimalik tuvastada või isikuandmete edastamine ei ole turvaline. Taotlustele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul.

Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis.

Andmete säilitamine

Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.
Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.
Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.
Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Õiguste kaitse ja kontaktandmed

Kui Te leiate, et isikuandmete töötlemisel on rikutud Teie õigusi, võite pöörduda kaebusega kas B. Braun Medical OÜ andmekaitsespetsialisti või Andmekaitse Inspektsiooni poole (Tatari 39, Tallinn 10134, e-posti aadress info@aki.ee).

Küpsiste kasutamine

E-pood kasutab küpsiseid. Küpsis on pisike tekstifail, mille veebilehitseja salvestab kliendi poolt kasutatavasse seadmesse.

E-poes kasutatakse järgmisi küpsiseid:

 • seansiküpsised, mille eesmärk on võimaldada e-poe kasutamist;
Klient võib oma seadmetesse salvestatud küpsised kustutada ja/või blokeerida, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi e-pood plaanipäraselt töötada ja/või osad funktsionaalsused ei pruugi olla kliendile kättesaadavad.